Як захистити ідею стартапу від злодійства? | Предприниматель

Як захистити ідею стартапу від злодійства?

Розповідає юрист Центру технологій та інновацій PwC.

Все розмаїття стартапів з їх долями й історіями об’єднує наявність «фішки», тієї ідеї або кількох ідей, які лежать в їх основі і дають їм перевагу перед існуючим бізнесом.

Склалася думка, що ідею неможливо охороняти або захистити від посягань. Багато підприємців і інвестори поділяють таку точку зору. Але це не зовсім вірно. Дійсно, авторське право не поширюється на ідеї, а патентування захистить тільки окремі технічні та художньо-конструкторські напрацювання. Тим не менш, це не означає повну відсутність способів захисту стартапу.

Нижче ми опишемо деякі способи захисту стартапу, а також їх порівняльні переваги і недоліки. Ми не будемо обговорювати захист активів стартапу, які пов’язані з його ідеєю, в тому числі захист програм для ЕОМ, доменних імен і товарних знаків. Ці рішення треба обговорювати окремо.

Джентльменська угода

У роботі з ідеями підприємці часто використовують так зване джентльменську угоду. Така угода укладають в усному порядку з партнерами та інвесторами. Ідею стартапа розкривають певному колу осіб (партнерам та інвесторам), які в свою чергу погоджуються не передавати ідею третім особам і не використовувати її без відома підприємця.

Переваги: ​​Простота і неформальний підхід. Брати участь у такій угоді може будь-який громадянин, не обов’язково зареєстрований як індивідуальний підприємець.

Недоліки: Практична складність його застосування. Це пов’язано з тим, що немає ні чітких письмових зобов’язань учасників, ні даних про обсяг і суть розкривається ідеї, ні санкцій на випадок порушення умов угоди. Неймовірним здається судове рішення на користь підприємця, у разі якщо той вимагає відповідальності порушника усного джентльменської угоди. Можливо швидше лише те, що підприємець зіпсує собі ділову репутацію і придбає специфічну «популярність» в ділових колах.

Угода про конфіденційність

Угода про конфіденційність, складене в письмовому вигляді, є поліпшеним варіантом джентльменської угоди, без властивих йому недоліків. Письмова угода про конфіденційність це договір про взаємні права та обов’язки сторін (підприємець як розкриває ідею сторона і партнер або інвестор як сторона, що приймає ідею) з приводу розкриття та використання ідеї, відповідальності за узятих зобов’язань та інших деталях.

Переваги: ​​Відносна простота. Цілком ймовірно судове рішення на користь підприємця на вимогу відповідальності порушника такої угоди. Брати участь у такій угоді може будь-який громадянин, не обов’язково зареєстрований як індивідуальний підприємець.

Недоліки: Труднощі формулювання. Така угода зажадає певних зусиль сторін, наприклад, при точному формулюванні зобов’язань, або при позначенні ідеї та обсягу її розкриття, при вказівці порядку вирішення спорів, розміру відповідальності і порядку її застосування.

Оформлення ноу-хау

Для підприємців Росії можливо юридичне оформлення ноу-хау. У російському законодавстві є спеціальне визначення цього терміна – ноу-хау позначає відомості будь-якого характеру (технічні, економічні, виробничі, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також як відомості про способи здійснення професійної діяльності . Такі відомості повинні мати дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх третім особам; у третіх осіб не повинно бути вільного доступу до таких відомостей на законній підставі; щодо таких відомостей їхній власник ввів режим комерційної таємниці.

Переваги: ​​Можливість залучення порушника у адміністративної та кримінальної відповідальності.

Недоліки: 1. такий спосіб відповідно до законодавства Росії доступний тільки для юридичних осіб і індивідуальних підприємців. Тобто приватним особам його використання недоступно.
2. Обов’язкове введення комерційної таємниці. Підприємцю слід обов’язково ввести режим комерційної таємниці і підтримувати відповідність своєї ідеї прописаним в законодавстві вимогам. Для цього доведеться: визначити перелік ноу-хау; встановити порядок поводження з ним і контролювати дотримання цього порядку; вести облік всіх, хто отримав доступ до ноу-хау і кому його передали; регулювати стосунки із співробітниками та контрагентами, якими є також інвестори і партнери ; проставляти гриф «Комерційна таємниця» і вказувати володаря цих даних.

Основним радою підприємцям, які хочуть захистити ідею стартапу, буде орієнтуватися на співвідношення трудомісткості способу захисту і його ефективності. Для тих, хто починає розробляти ідею продукту або послуги, найкращим вибором буде угода про конфіденційність. Для ситуацій, коли дослідження проведені, є готова формула (модель, алгоритм, прототип), яка стане суттю підприємства, можливе введення режиму комерційної таємниці та захист ідеї як ноу-хау.

Практика показує, що краще заздалегідь готується до захисту бізнес-ідеї, що зробить цей захист набагато ефективніше. Суміщайте креативність у розробці ідеї стартапу з консультаціями фахівців щодо її захисту, і це посприяє успіху підприємства в цілому. Якщо грамотно сформулювати умови угоди про конфіденційність, правильно оформити ноу-хау і ретельно провести підготовку захисту бізнесу, то це зможе допомогти вам навіть в умовах складного законодавства і протиріч у судовій практиці.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.